Jelikož v českém jazyku není (v době tvorby poznámek nebylo) komplexně popsaný význam a katalogové parametry základních elektronických součástek, tak jak jsem potřeboval, vznikly tyto poznámky.